Search

English

صندوقی از جنس تابوت: پرده دیگری از نمایش قدیمی انتخابات

انتخابات همیشه برای جمهوری اسلامی نه تنها نشانی از دموکراسی واقعی ندارد بلکه ابزاری برای تظاهر به برقراری دموکراسی و پوششی برای تمام بخش‌های بدنه دیکتاتوری بوده است، از قانون اساسی تا قوانین جزایی و … .
این بار هم همان نمایش همیشگی ست تنها صندوق رای را از چوب تابوت رئیسی می‌خواهند بسازند! بلکه بخشی از بدنه طرفدار خود را که دچار ریزش یا شک شده به صندوق نمایش جذب کنند!

خالق اثر

بهنام محمدی

برچسب‌ها

کاریکاتورهای بیشتر ...