Search

English

حرم را نمی‌بندیم؛ شفا می‌دهد

کرونا در ایران روزبه‌روز بیش‌تر و بیش‌تر قربانی می‌گیرد؛ مراجع تقلید و بسیاری مسئولان به کنجی خزیده‌اند و جانب احتیاط رعایت کرده‌اند، اما حرم‌های قم و مشهد و … باز است؛ چون شفا می‌دهد!

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...