English

عرفان نظربیگی

تاریخ

برچسب‌ها

عرفان دانشجوی معماری و قهرمان رشته فیزیک کلاسیک بدنسازی بود. ۷ مهر ۱۴۰۱ در لواسان با اصابت گلوله ماموران به سرش کشته شد. پیکر او در جو شدید امنیتی در لواسان به خاک سپرده شد.
دانشجویان معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب به یاد عرفان دیوارنویسی کردند. مادر داغدار عرفان، روز چهلم او مدال‌های فرزندش را بر سر مزار آورده بود. نزدیکان عرفان می‌گویند او همیشه می‌گفت: «برای رویاهات بجنگ!»

ویدئوهای بیشتر ...