• ما که هستیم
  • کلاس‌ها
  • تلگرام توانا
  • آزموده دیگران
  • کتابخانه توانا
  • کارتونکده

کارتونکده

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۴۰ - در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به آخرین اخبار مرب… https://t.co/bz5tq754oK
Tavaana (1 hour ago)
متاسفانه وقتی کم‌سوادترین و بی‌اطلاع‌ترین قشر جامعه بر مسند حکومت بنشیند چنین رخ می‌دهد. انقلاب ۵۷ چنین روحانیونی… https://t.co/f7pRUfDYHw
Tavaana (3 hours ago)
مقایسه دادگاه حمید نوری با دادگاه‌های جمهوری اسلامی - مقایسه این دو وضعیت، می‌تواند تفاوت ماهیت جمهوری اسلامی را ب… https://t.co/u7ZwSSVlhJ
Tavaana (3 hours ago)
چهارشنبه‌ها با مهدی موسوی، ۷ - مهدیه گلرو، فعال سیاسی - مهدی موسوی، شاعر و نویسنده، در این قسمت از برنامه چهارشنب… https://t.co/PLPnkrZfi8
Tavaana (6 hours ago)
این فرد محمد صادق خرازی نام دارد. او سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در بخشی از سال‌های دهه ۶۰ و ۷۰ خورشیدی… https://t.co/3uSkboTCOU
Tavaana (15 hours ago)
RT @TavaanaTech: ۷۰۰ روز گذشت ۷۰۰ روز بدون امکانات اولیه و از همه مهمتر ۷۰۰ روز بدون نوید (از اینستاگرام: الهام افکاری) #نوید_افکاری #وحید…
Tavaana (15 hours ago)
دردسر تکنولوژی برای روحانیت: اگر با آن مخالفت کنند شکست می‌خورند، همانگونه که نتوانستند جلوی استفاده از دوش، دوچرخه… https://t.co/e2OKD54qVe
Tavaana (17 hours ago)
#کارتون
Tavaana (18 hours ago)