• ما که هستیم
  • کلاس‌ها
  • تلگرام توانا
  • آزموده دیگران
  • کتابخانه توانا
  • کارتونکده

کارتونکده

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

نهایت خلاقیت! برای حفظ عفت زن در نظام اسلامی! نظام ایدئولوژیکی که زنان را در حصار می‌خواهد و نظام آموزشی‌اش مشوق چن… https://t.co/m4QKTZMymx
Tavaana توانا (9 minutes ago)
Extensive video recording technology available today is indispensable to exposing repression, corruption. Our trans… https://t.co/r6JkBBqtpo
Tavaana توانا (5 hours ago)
“Eyedropper Aid” Cartoon by Shahrokh Heidari (@ShahrokhArt) Referring to Khamenei’s stinginess to flood victims by… https://t.co/nmwgkGMCaS
Tavaana توانا (6 hours ago)
“We will defeat America with our pens [words]”, declared senior IRGC & conservative politician Mohsen Rezaei, respo… https://t.co/cJhDnqpQw3
Tavaana توانا (7 hours ago)
Sanitary conditions of #IranFloods victims remain dire. Lack of adequate relief assistance means ppl are using stag… https://t.co/h0HiinASOH
Tavaana توانا (8 hours ago)
“The blood of our youth had scarcely dried when God put forth a front of sanctuary defenders. If this front is beyo… https://t.co/ibJb0llWRx
Tavaana توانا (9 hours ago)
امروز سالروز جان‌باختن #هوارد_باسکرویل است. جوان آمریکایی فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون که در سال‌های پرتب و تاب ج… https://t.co/k0K9mn94oM
Tavaana توانا (11 hours ago)
شاعر در روز روشن در مورد پوتین گفته است: «پوتین که به خویش یاورش می‌دانم / با بوش و ترامپ برادرش می‌دانم / از بس که… https://t.co/3G5aHbmL6z
Tavaana توانا (14 hours ago)