English

سرمایه‌داری، سوسیالیسم و مردم‌سالاری

Joseph Schumpeter Capitalism, Socialism, and Democracy
Joseph Schumpeter Capitalism, Socialism, and Democracy

این مقاله، از جوزف شومپیتر تئوری جدیدی در مورد دموکراسی مطرح می کند که “اصول کلاسیک” را زیر سوال می‌برد.

شومپیتر، یکی از پرنفوذترین اقتصاددانان قرن بیستم، از فرضیه های تئوری کلاسیک دموکراسی انتقاد می کند. او طرفدار یک تئوری مینیمالیست می باشد که در آن دموکراسی مکانیسمی برای رقابت بین حاکمان است.

انتشارات بیشتر ...