Search

English

وقتی گلوله پاسخ اعتراض شد

آبان ۱۳۹۸ علی خامنه‌ای دستور شلیک به قلب و سر شهروندان معترض را صادر کرد. دست‌کم ۱۵۰۰ هم‌وطن کشته شدند، از جمله شمار زیادی کودک؛ کودکانی با هزار رویا و آرزو، کودکانی که طعم تلخ زندگی زیر سایه یک حکومت تمامیت‌خواه را چشیدند و نماندند تا فردای آزادی را ببینند، کودکانی که چهره‌های معصوم‌شان از خاطر ما نمی‌رود.

یادشان گرامی!

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...