Search

English

جلسه ۴: بازسازی هویت ایرانی

در جلسه چهارم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی اکبر مهدی٬ جامعه‌شناس٬ و دکتر عطا هودشتیان٬ کارشناس علوم سیاسی٬ همراه است؛ پیرامون موضوع‌هایی چون٬ بازسازی هویت ملی ایرانی٬ دوگانگی تاریخی هویت ایرانی و هویت اسلامی که از بعد از حمله اعراب در جامعه جریان داشته است٬  موضوعات غربی و مدرنی چون حقوق مدنی در هویت ایرانی که پس از انقلاب مشروطه در ایران شکل گرفت٬ جهانی شدن٬ احساسات ضد‌غربی٬ اسلامی گرایی بعد از انقلاب اسلامی و تقابل نیروهای سنت و مدرنیته و ایرانیت در جامعه ایران بحث می‌شود.

در این جلسه درباره انواع هویت ملی٬ هویت سیاسی٬ هویت فرهنگی٬ هویت مدنی٬ هویت جهانی و حوزه‌های مختلف هر کدام توضیح داده می‌شود. منافع ملی مشترک در جامعه نیاز به حضور یک هویت ملی را ایجاب می‌کند. داشتن یک هویت ملی فراتر از تفاوت‌های نژادی و زبانی لازمه رسیدن به حقوق شهروندی و مدنی است.  یکی از مشکلات جامعه امروز ایران این است که دولت سعی دارد همه چیز را بر مبنای هویت دینی تعریف کند و یک امت اسلامی بسازد. برای بازسازی هویت ملی ایرانی نیاز به وجود آزادی‌ در جامعه٬ شکل‌گیری جامعه مدنی٬ رعایت حقوق برابر شهروندی و وجود تشکل‌های مدنی برای حفظ آزادی و دموکراسی است. تعریف هویت با محوریت مذهب انحراف است و برای تعریف هویت ملی باید وجه ملی را برجسته کنیم.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی