Search

English

لغت‌نامه کدخدا، ۱۴: خلقت جهان و دکتر سروش

خلقت جهان چطور بود؟ در مورد خلقت جهان چند روایت وجود دارد: یکی این‌که خداوند اول جنتی را آفرید بعد به او گفت: کُن، و او کرد و وسط این بُکُن بُکُن یا کُن فیکون (فیباسن هم گفته شده) دنیا خلق شد. روایت دیگر این است که جنتی اول خدا را خلق کرد و بعد به او گفت: کِن، و او همه چیز را کُن فیکون کرد. شد همین دنیایی که می‌بینیم. یک نظریه سومی هست که فیزیک‌دانان غلط کردند اول داده باشند، این نظریه را امام جعفر صادق داده در این روایت می‌گوید: «هذا اهلی و غربتی» یعنی: «خداوند در ابتدا انگلیسی بود و با یک انفجار اولیه جهان را خلق کرد و خداوند به همه چیز آگاه است و او یک چیزهایی می‌داند که شما نمی‌دانید.» در واقع احتمالا انفجار اولیه یا بیگ‌بنگ یکی از معجزات خاندان عصمت و طهارت و عفت و صغرا و کبرا و نتیجه بود که در اثر عدم رعایت تغذیه مناسب حضرت امام علی بدون سروصدای زیاد جهان را خلق کرد. و در واقع انفجار اولیه از سوی حضرت صورت گرفت که تا مدت‌ها آثار آن اعم از صدا و بو وجود داشت. در واقع جهان در مقابل حضرت علی هیچ نیست و به اندازه چیزی از اوست. و واژه (ع) که پس از نام حضرت علی می‌آید یعنی «العدو الخائف، پلیز استاپ» که به این معنی است که «یا علی! دشمن ترسید دیگر نکن، یک موقعی گفتیم کن کردی و بوی آن در جهان پیچید، دیگه بسه، می‌شه بسه؟» و البته در تمام نظریاتی که بیگ‌بنگ یا انفجار اولیه را به عنوان منشاء آفرینش جهان ذکر می‌کند، معلوم نیست که مسئولیت این انفجار را چه کسی بر عهده گرفته. تا همین دیروز صبح که القاعده، جبهه آزادیبخش صلح برای مرگ، جبهه دموکراتیک انفجار اریتره، حزب‌الله لبنان، القاعده، داعش و تکفیری‌های سوم اوت این انفجار را بر عهده گرفته‌اند. اما در هر حال این‌که خداوند مسلمان بوده مورد شک نیست، چون اگر مسیحی یا یهودی یا زرتشتی بود حتما یک راه معقولی برای ایجاد جهان پیدا می‌کرد و نیازی به انفجار نبود و اکنون که با این همه دانش وسیع مواجه شدیم، باید بدانیم دکتر عبدالکریم سروش برای چی گفته امام خمینی باسوادترین رهبر ایران بوده است؟

نظر دکتر سروش چیست؟ دکتر عبدالکریم سروش یکی از فیلسوفان بسیار بزرگ هستی است که علاوه بر فکر به تولید شیر نیز پرداخته و عادت دارد هر ده سالی که نه من شیر از او دوشیده شد با یک لگد همه را بریزد زمین و دوباره عدسر… . وی اخیرا گفته است: «امام خمینی نه تنها از شاه بلکه از همه حاکمان از دوره هخامنشیان و گذشته باسوادتر بود.» این جمله تا حالا صدها انفجار ایجاد کرده است. و با هر انفجاری یک سوال به وجود آورده است. سوال اول: اگر منظور دانش آیت‌الله خمینی در فقه و اصول و عرفان و فلسفه است، که این ربطی به خمینی ندارد. مشکل سیستم فقهی است که میزان درسی که یک انسان با ضریب هوشی در حد دمپایی می‌تواند دروس فقهی را تمام کند، پنج سال است، و علما با یک سیستم بیمار همین دروس را در بیست و پنج سال می‌خوانند. اگر منظور عرفان و فلسفه است، نمونه این عرفان و فلسفه را در علمایی مانند علامه جعفری و طباطبایی و مطهری دیدیم. واقعا این علما کدام اثر فلسفی باارزش را منتشر کردند؟ عرفان چه ربطی به دانش دارد؟ از این‌ها گذشته، رضاشاه مردی دهاتی بود، به شهر آمد و شهرها را ساخت؛ بیسواد بود، دانشگاه ایجاد کرد و دانشجو به فرنگ فرستاد؛ ارتشی بود، مدیریت مدرن را ایجاد کرد؛ ثروتمند بود، برابری بیش‌تری ایجاد کرد؛ دانش نداشت، دانشمندان را به کار گرفت. امام خمینی باسواد بود به نظر ایشان، دانشگاه‌ها را از بین برد؛ از فرنگ آمده بود، جلوی دانش مفید فرنگی را گرفت؛ اهل اخلاق بود، گند زد به اخلاق؛ فقیر بود باعث افزایش نابرابری شد؛ دانشمند بود، جلوی دانشمندان را گرفت. از همه این‌ها گذشته، اگر قرار است خمینی را با حکومت ببینیم، چرا ما باید خمینی را با شاه مقایسه کنیم، شاه و رضاشاه و قاجار مجموعه نخست وزیر و شاه بودند. حداقل ده نفر مثل وثوق‌الدوله، محمدعلی فروغی و امیرعباس هویدا را می‌توان نام برد که دولت را اداره می‌کردند و بسیار باسوادتر و باشعورتر از آیت‌الله خمینی بودند. خمینی در تمام سینمای ایران فقط فیلم «گاو» را دوست داشت؛ تنها فیلمی بود که می‌فهمید، شخص فرح پهلوی به اندازه ده‌ها برابر خمینی سواد و دانش داشت. و اکنون که به این‌جا رسیدیم بدان که فرح پهلوی کیست و از کجا آمده است؟

 

خود کدخدای علی‌آباد

انتشارات بیشتر ...