Search

English

لغت‌نامه کدخدا، ۴۴: حشدالشعبی و ناموس و جنبش اجتماعی و خارجی و جرم سیاسی

حشدالشعبی چه باشد؟ حشدالشعبی همان بسیج باشد، موجودی که بدون دلیل سنگ پرتاب می‌کند، جلوی زن و بچه مردم را می‌گیرد و به زنان ایرانی توهین می‌کند. موجودی که همراه با خود چاقو، قمه، گاز اشک‌آور، شوکر، مهر نماز برای جلوگیری از سیل، بیل و کلنگ هنگام عکاسی، و ریش و سبیل به اندازه کافی حمل می‌کند و سعی می‌کند طوری رفتار کند که ایرانی به نظر برسد. نشانه‌شناسی حشدالشعبی: سبیل کم‌تر از ریش، لباس نامرتب، موهای کوتاه، پوتین بسیجی، کارت بسیج. حشدالشعبی در کشور عراق موفق شد تا حد زیادی کاری کند که بسیجی‌ها و نیروهای ایرانی کشته شوند تا جلوی داعش گرفته شود. و این برای حفظ ناموس بود و اکنون بدان ناموس چیست و با فانوس چه فرقی دارد.

ناموس چه باشد؟ ناموس یکی از اهم موضوعات در غیاث‌آباد سفلی، علیا و وسطا است. و هر انسان در زندگی باید مواظب ناموس بقیه باشد، و همچنین مراقب وردست ناموس بقیه. خواهر مینو اصلانی، مسئول بسیج خواهران، گفته است: «اگر در استادیوم ناموس مردم به تاراج برود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟» مثل این‌که شما بپرسید اگر در بانک دزدی بشود مسئول کیست؟ طبیعی است که مسئول پلیس است. آیا تا به حال در هیچ استادیومی ناموس مردم به تاراج رفته است؟ نه، آیا قبل از این‌که ورود خواهران به استادیوم ممنوع شود، ناموس خواهران بر باد می‌رفت؟ باز هم پاسخ منفی است. آیا در ساختمان بسیج تا به حال ناموس مردم به باد رفته است؟ پاسخ مثبت است، خانم زهرا بنی‌یعقوب – نفر ششم کنکور و پزشک – در داخل بازداشتگاه بسیج ناموس‌اش به باد رفته است. نتیجه می‌گیریم که برای جلوگیری از به‌بادرفتن ناموس مردم همین که بسیج حضور نداشته باشد کافی است. وگرنه یک جنبش اجتماعی جلوی آن را می‌گیرد و چیست این جنبش اجتماعی؟

جنبش اجتماعی چه باشد؟ حرکتی که بعد از مدت‌ها که جلوی هر نوع جنبیدن ملت گرفته میشود، همه با هم به جنبش در میآیند. فرق جنبش با دیگر حرکات اجتماعی چیست؟ یک، فرق جنبش با انقلاب مردمی: در انقلاب حکومت تغییر میکند، در جنبش مردم تغییر میکنند؛ دو: فرق جنبش با کودتا: کودتا در عرض شش ساعت رخ میدهد و وقتی کودتا میشود همه از خیابان به خانه میروند، جنبش در عرض شش سال رخ میدهد و همه مردم در این مدت از خانه بیرون میآیند؛ سه، فرق جنبش با رشد اقتصادی: در رشد اقتصادی مردم پولشان زیاد میشود، در جنبش مردم شعورشان زیاد میشود؛‌ چهار، فرق جنبش با نهضت: در نهضت مردم از خواب بیدار میشوند، در جنبش مردمی که بیدار شدهاند، راه میروند؛‌ پنج، فرق جنبش با انقلاب کمونیستی: در جنبش مردم فکر میکنند و جلو میروند، در انقلاب کمونیستی مردم فکر میکنند که جلو میروند؛ شش، فرق جنبش با حرکت مسلحانه: در جنبش تعداد خیلی زیادی از مردم مقدار کمی صدا میدهند، در حرکت مسلحانه تعداد معدودی از مردم، مقدار زیادی صدا میدهند؛ هفت، فرق جنبش با راهپیمایی دولتی: تصویر راهپیمایی دولتی را از هوا پخش میکنند، تصویر جنبش را از زمین هم پخش نمیکنند؛ هشت، فرق جنبش با تظاهرات دانشجویی: در تظاهرات دانشجویی سه روز دانشجوها را کتک میزنند و همه ناامید میشوند، در جنبش یک ماه مردم را کتک میزنند، تعدادشان ده برابر میشود. در هر جنبشی چه چیزی تغییر میکند؟ «جنبش مشروطه»: کدخدا به شهردار؛ «جنبش دانشجویی»: خیابان به دانشگاه؛ «جنبش ملی‌شدن نفت»: دولت نفتی به نفت دولتی؛ «جنبش حقوق مدنی آمریکا»: سیاهپوست به شهروند؛ «جنبش مسالمت‌آمیز»: مردم دولتی به دولت مردمی؛ «جنبش خشونت‌آمیز»: زبان به گلوله؛ «جنبش زنان»: تبدیل پدر و دختر به دو نفر انسان. و معلوم می‌شود که جنبش اجتماعی وابسته به خارج نیست. پس خارجی چیست و چطور می‌فهمیم چیزی وابسته به خارج نیست؟

خارجی چه باشد؟ هر چیزی دو نوع است: خارجی و داخلی. داخلی موجودی است که دارد پدرمان را در می‌آورد و خارجی موجودی است که ممکن است پدرمان را در بیاورد. جنس داخلی و خارجی: جنس داخلی جنسی است که به آن اطمینان نداریم، حتی اگر ثابت شود که خوب است، جنس خارجی جنسی است که به آن اطمینان داریم چون خارجی است. دولت داخلی و دولت خارجی: دولت داخلی دولتی است که هرچه توی سرمان بزند چون مال خودمان است، قبول می‌کنیم. دولت خارجی دولتی است که اگر به ما لطف هم بکند، حتما یک کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است. پلیس همدان گفته که قاتل همدانی وابسته به خارج نبوده، به چند دلیل: اول، قاتل، یک آخوند را کشته، بنابراین دلیل داشته، حتی اگر او را نشناسد؛ دوم: خودش گفته من کشتم، بعد هم کشته شده، دیگر دلیل بیش‌تر از این؟؛ سوم: اگر خارجی بود نقشه می‌کشید و دلیلی ارائه می‌داد و خودش را هم تسلیم نمی‌کرد و او همه این کارها را نکرده پس او یک مجرم سیاسی است که داخلی است. و حالا باید بدانی جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کدام است.

جرم سياسي چه باشد؟ كليه رفتارهايي كه مخالف ما جز در هنگام خوابيدن و غذاخوردن و رفتن به توالت (در اين مورد استثنائاتي وجود دارد) انجام مي‏دهد. انواع: كودتا، ترور، هواپيماربايي، سخنراني، مصاحبه، راه‌رفتن، دست‌زدن، قدم‌زدن، سر تكان‌دادن، خيره‌شدن، مشكوك نگاه‌كردن. مجرم سياسي: مخالف من. کسی که بدون دلیل با من تفاوت دارد. به طور کلی افرادی که من نیستند مجرم سیاسی‌اند. اما وقتی از جرم سیاسی صحبت می‌شود، همیشه پای انگلیس در میان است. پس بدان که انگلیس چه باشد.

 

کدخدای علی‌آباد و حومه

انتشارات بیشتر ...