Search

English

لغت‌نامه کدخدا، ۵۲: جهانگیری و کثیف و تخصص

جهانگیری چه باشد؟ یک نوع اسحاق که کاری به نیوتن ندارد، در زمان انتخابات دارای جاذبه است و پس از آن دافعه ایجاد می‌کند. وی علاوه بر بینی دارای اجزای دیگری در صورتش نیز هست. جهانگیری، اهل کرمان، در زمان انتخابات اهل صراحت و شفافیت و پس از انتخابات اهل مدارا و تعارف است. وی اخیرا گفته است: «دولت جمهوری اسلامی در موضوع فساد و رانت با هیچ کس تعارف ندارد.» خبرنگار پرسید: «حتی؟…» و وی به بیمارستان انتقال یافت. بر اساس گفته او دولت جمهوری اسلامی در موضوع فساد با هیچ کس تعارف ندارد؛ چه بابک زنجانی باشد که هشت سال است در زندان است و یک دینار پس نداده، چه خاوری که از کانادا برگردانده و مجازات شده، چه احمدی‌نژاد که اصلا کسی با او تعارف ندارد ولی او با همه تعارف دارد، چه چند زورگیری که هفتاد هزار تومان زور گرفتند و به سزای اعمال کثیف‌شان رسیدند. و اکنون باید بدانی کثیف چیست که بعضی اعمال بدان آغشته می‌شود.

کثیف چه باشد؟ برخی مواد دنیوی که از سوی شیطان تولید و در اختیار دشمن گذاشته شده و از آن برای فریب‌دادن عناصر پاک و شریف و خوب استفاده می‌شود. مثل: پول چرک کف دست، یک مشت دلار کثیف، رسانه‌های کثیف دشمن، فیلم‌های کثیف. اگر کثافت خیلی سریع اثر کند به آن مستهجن و اگر یواش عمل کند به آن مبتذل می‌گویند. مثل رسانه‌های پورنوگرافی مستهجن، رسانه‌های مبتذل غربی، مشروبات کثیف (با الکل بین 12 تا 20 درصد)، مشروبات مستهجن (الکل 38 تا 42 درجه)، مشروبات مبتذل (آبجو زیر 5 درصد)، عناصر عرب مستهجن (میا خلیفه)، عناصر عرب کثیف (لیلی علوی)، عناصر عرب مبتذل (هیفا وهبی)، عناصر کثیف نیمه‌مستهجن (صافیناز)، عنصر عرب خیلی پاک (اسما اسد). برای مقابله با کثافات دشمن چه باید بکنیم؟ دشمنان را دستگیر کرده و کثافات آن‌ها را می‌گیریم و خودمان استفاده می‌کنیم و بعد از پاک‌شدن آن‌ها را ول می‌کنیم. و این یک کار تخصصی است و باید بدانیم تخصص چیست.

تخصص چه باشد؟ تخصص موضوعی پیش‌پاافتاده و غیرضروری است که بدون داشتن آن هم میتوان حکومت را اداره کرد، فقط لازم است که پول اضافی و پلیس کافی داشته باشیم به اضافه رادیان و تلویزان. پس حال که بدین جای رسیدی بدان رادیان و تلویزان از کجا آمده، چیست و به چه کار آید.

 

کدخدای علی‌آباد وسطی

انتشارات بیشتر ...