Search

English

لغت‌نامه کدخدا، ۵۵: تلگرام و بوروکراسی و مجری و بسکتبال و کمیته امداد

تلگرام چه باشد؟ یکی از اماکن هجمه به اسلام در پشت جبهه دشمن که هیمه آن را عناصر مسئله‌دار فراهم نموده و قرار است روس‌های تزاری از آن طریق به آب‌های گرم خلیج همیشه فارس دستیابی پیدا کنند. ابی! ناز نفست! نازی ناز کن! بهترین رسانه اجتماعی برای ایرانیان که در آن هرچه بخواهند می‌گویند، کسی هم جواب نمی‌تواند بدهد و همه چیز مثل انبارهای قدیمی روی هم ریخته. مهم‌ترین رسانه‌ای که مرکز آن در آلمان است و روس‌ها راه انداختند و ایرانی‌ها استفاده می‌کنند و کلا شبیه همان تلگرام قدیمی است. دادستانی اعلام کرد: «تلگرام عملا فیلتر نیست». سوال: «آیا کسی جلو فیلتر آن را گرفته؟» جواب احتمالی دادستانی: «نه، ما تا می‌تونستیم فیلتر کردیم، بیش‌تر از این نمی‌شه.» جواب: «پس برو بمیر.» توصیه روانشناس محل: «لطفا سعی کنید از خشونت کلامی پرهیز کنید.» دادستانی به مدیران تلگرام: «شما دفتر اصلی را منتقل کنید به ایران.» مدیران تلگرام: «شما تعهد می‌دهید که تلگرام آزاد باشد و با ما هم کاری نداشته باشید؟» نماینده دادستانی: «نه، ولی قول می‌دهیم که بعد از آزادی از زندان آزادتان کنیم.» مدیران تلگرام: «پس ما برای چی باید بیایم ایران و برویم زندان؟» نماینده دادستانی: «چون اگر راهی به ما نشان ندهید تلگرام را نمی‌توانیم فیلتر کنیم.» استفتاء از ولی فقیه: «اگر همه تلاش‌مان را بکنیم و نتوانیم تلگرام را فیلتر کنیم، آیا باید به کارمان ادامه دهیم؟» دفتر ولی فقیه: «بله، ما الان چهل سال است می‌خواهیم این ملت را مسلمان کنیم، فایده ندارد، ولی ول نمی‌کنیم. شما هم ادامه بدهید.» و در این‌جاست که باید بدانی که بوروکراسی چیست و چرا هرچه به نتیچه نمی‌رسد ولش نمی‌کنند.

بوروکراسی چه باشد؟ دیوان‌سالاری. حکومت دیوان‌ها و ادارات بر مردم. یک شیوه جدید برای تقسیم حداقل درآمد نفت میان گروهی که به جای کار مفید، پشت یک میز مینشینند و برای جلوگیری از توسعه و تولید کشور وقت‌شان را تلف میکنند. عناصر ثابت: دربان، حراست، گزینش، جلسه، کمیسیون، سمینار، حمل و نقل، رستوران، کاغذبازی، بایگانی راکد، محل استخدام آقازاده و ملیجک. نظامی که اعضای خانواده سیاستمداران به جای خوابیدن در خانه، در ادارات چرت میزنند. جملات قصار: نمیشه، امروز برو فردا بیا، حجابت رو درست کن، ورود با آستین کوتاه ممنوع است، تعاونی امروز عدس توزیع میکند. یک سیستم علمی برای نابودکردن شعور احتمالی و استعداد مفروض افراد و حاکم‌کردن آدمهای متوسط بر همه آدم‌ها. در بوروکراسی همه مجری کارهایی هستند که تعیین شده است، ولی به نظر می‌رسد هیچ کاری تعیین نشده است. بنابراین آن‌ها مجری کارهایی هستند که تعیین نشده است. پس اکنون باید بدانی مجری کیست و چرا بعضی این‌جوری بعضی اون‌جوری.

مجری چه باشد؟ کسی که اجرا می‌کند. کسی که برنامه تلویزیونی اجرا می‌کند. کسی که بی‌دلیل عبوس می‌شود و بیخودی می‌خندد. آن که شوخی‌های سبک کند. نوعی محمود شهریاری که از وقتی جدی شده تازه آدم متوجه می‌شود در درون این آدم عقل و روحی هم وجود دارد. آن‌که در شرایط مختلف به اکثریت مردم اهانت کند. کسی که شیوه گفتارش شبیه بنگاهی‌ها ست ولی اظهارات فلسفی می‌کند. کسی که بلد نیست شعر را از رو بخواند. کسی که دائم در حال غلط‌گفتن است. و حال که کار به اینجا رسید پس بدان مجری ورزشی خیلی مهم است و بسکتبال همانا یک ورزش باشد و باید بدانی بسکتبال چیست.

بسکتبال چه باشد؟ بسکتبال: سبد توپ. توپ سبد. توپ اسبذ (در زبان پهلوی). کره السله (عربی). نوعی ورزش که در آن تعدادی موجود طولانی و غالبا سیاهپوست یک توپ بزرگ را با اصرار به زمین می‌زنند و توی یک سبد کوچک سوراخ‌سوراخ میاندازند، در حالی که اگر سبد بزرگ‌تر باشد این همه دردسر ندارد. و لزومی به هیچ امدادی نیست و بدان که کمیته امداد چه باشد.

کمیته امداد چه باشد؟ کمک بی‌دریغ به فلسطین و ازدواج در سومالی. یک سازمان بین‌المللی که مشکلات نقدی و جنسی کشورهای جهان اسلام را با روش‌های احمقانه حل می‌کند و در همین حال از جاسوس‌های ایرانی استفاده می‌کند. پس بدان که جاسوس ایرانی کیست.

 

کدخدای علی‌آباد سفلی

انتشارات بیشتر ...