Search

English

چگونه با فرد در معرض خودکشی، ارتباط برقرار کنیم؟

برقرارکردن ارتباط با فردی که پس از آزادی از زندان در معرض خودکشی است، بسیار اهمیت دارد و باید روی اصولی انجام شود. چگونگی برقراری ارتباط با این افراد را از زبان دکتر نیما نوروزی، روانشناس بالینی و روان‌درمانگر، بشنوید.

این بخشی است از برنامه‌ای که ۱۳ آذر ۱۴۰۱ در اینستاگرام آموزشکده توانا به صورت زنده برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...