Search

English

خودشان را بلعیدند!

ابتدا خودشان را بلعیدند و بعد مردم را نابود کردند. این سرنوشت انقلابی بود که رد ۱۳۵۷ رقم خورد و نتیجه‌اش جز سیاه روزی برای مردم نبود.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...