English

روزنوشت انقلابی روی تن دیکتاتور‎

تقدیم به هم‌وطنانی که با به خطر انداختن امنیت خود، یاد کشته‌شدگان و زندانیان در بند و صدای اعتراض ایرانیان را بر دیوارهای شهرها ثبت می‌کنند.

خالق اثر

شاهرخ حیدری

برچسب‌ها

کاریکاتورهای بیشتر ...