Search

English

شادگان؛ زیستن بدون آب

«شادگان» شهری در استان خوزستان است که ۶۵ درصد مردم آن از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند. تنها امید آن‌ها به «آب» است که نخل‌هایشان را سیراب کند. اما وضعیت مطابق امید آن‌ها پیش نمی‌رود؛ سال ۱۳۹۵ «نیم میلیون نخل» در شادگان به دلیل بی‌آبی از بین رفت؛ نخل‌هایی که دیگر زنده نخواهند شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...