English

از تو بیت نمی‌شه شنید صدای فقر رو…

نماهنگی بر اساس قطعه «ندیدی ۲» اثر توماج صالحی
تولید: آموزشکده توانا
 

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...