Search

English

کودکان روستای زیلایی

در استان کهگیلویه و بویر احمد و به خصوص در مناطق روستایی و عشایر نشین آن ، خانواده هایی با چندفرزند به چشم میخورند که وقتی بزرگ میشوند، کمک حال خانواده هایشان هستند، آن ها از کوچکی کار میکنند؛ اگر به پدرانشان در زمین های کشاورزی و دامداری کمک نکنند، بزرگترین تفریحشان بنه چینی در کوههای بلند و تیزی است که روستا را در بر گرفته یا نگهداری از خواهر و برادران کوچکترشان. آنها جز حیاط مدرسه ای که در تابستان در آن قفل است و از دیوارش پایین می پرند، وسیله بازی ندارند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...