Search

English

زوم: ١٨ سالگی؛ زنان و محدودیت‌های بی‌پایان

توانا – جشن تولد ۱۸ سالگی در همه جای جهان روز مهمی است. روزی که فرد وارد دنیای دیگری یم‌شوپد و مسئولیت‌هایش افزایش پیدا می‌کند و به شکلی بالغ می شود و آزادی تصمیم‌گیری به شکلی برای جوان متولد می‌شود. در این سن فرد بدون اجازه والدین وارد عرصه‌های اجتماعی می‌شود. در ایران اما ۱۸ سالگی برای دختران و پسران به یک معنا نیست. پسرها پس از ورد به ۱۸ سالگی دنیای آزادتری را نسبت به دختران تجربه می‌کنند.

 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...