Search

English

آیا جنگنده کوثر سقوط کرده است؟

به تازگی جنگنده کوثر مقابل دیدگان عمومی قرار گرفت و مقامات حکومتی اعلام کردند که این جنگنده تنها با کمک کارشناسان نظامی داخلی طراحی و تولید شده است. اما بسیاری از کارشناسان نظامی معتقند که کوثر همان «اف ۵» است کمی پس از خبر ساخت کوثر این خبر منتشر شد که یک فروند جنگنده اف-۵ نیروی هوایی ایران در نزدیکی دزفول، سقوط کرده است. آیا این «اف۵» همان «کوثر» است؟

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...