Search

English

اعتصابات بانه کردستان

چندین روز است که بانه در اعتصاب سراسری است. مردمی به ستوه‌امده از مشکلات اقتصادی و موانع حکومت برای کسب اقتصادی مغازه‌ها‌ی‌شان را بسته‌اند. حکومت اما تلاش دارد که با زور اعتصاب‌ها را بشکند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...