Search

English

تجمع بازنشستگان: زیر خط فقریم

هر بار خبر تجمعی از بازنشستگان را در تهران و دیگر نقاط ایران می شنویم که به پایین بودن حقوق خود معترضند. خواسته معترضان دریافت حقوق متناسب با تورم، حداقل با نرخ سال ۱۳۹۳ است. این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی یکی پس از دیگری ورشکست می شوند

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...