Search

English

خرمشهر دوباره خونین‌شهر شد

خرمشهر دوباره خونین‌شهر شد و حکومت بر روی مردمی که به کم‌بود آب اعتراض داشتند آتش گشودند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...