Search

English

خودکشی‌های روزانه در شهرهای ایران

هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ دختری ۱۲ ساله در خیابان مطهری تهران،خود را با روسری دار می‌زند. در همان روز، پسر ۲۰ ساله‌ای در شهرک پرواز در نزدیکی شهرک غرب، خود را از یک ساختمان به پایین انداخت.روزی نیست که چنین خبرهای تلخی به گوش‌مان نرسد و ما را در اندوه فرو نبرد. سخنگوی وزارت بهداشت اما می‌گوید رسانه‌ها خبر خودکشی‌ها را بازتاب ندهند. 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...