Search

English

درگذشتگان سال ۹۶

این‌ها همه کسانی نیستند که در سال ۱۳۹۶ از جهان رفتند و نامشان مادگار شد. بی شک بزر گان بسیاری جای‌شان در این فهرست کوتاه خالی است. یاد همه‌شان همواره گرامی است!https://youtu.be/-7sbZChXQBc

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...