Search

English

دوشنبه سیاه ریال؛ رکوردی تاریخی

دوشنبه ۱۲ شهریور، بازار آزاد ارز و سکه در ایران رکورد تازه‌ای را ثبت کرد. قیمت سکه از مرز ۴میلیون و صدهزار تومان گذاشت. صبح دوشنبه دلار در تهران ۱۲هزار و صدتومان شد و هر لحظه به سمت ۱۳هزار تومان رو به افزایش است. دو ماه پیش بود که کسبه شعار می‌دادند: دلار ۱۰ تومانی نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. کشور به کجا می‌رود؟

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...