Search

English

رئیس انجمن مالی اسلامی: فراخوان پژوهش درباره آیات مرتبط با بورس

توانا- از ویژگی‌های نظامِ برآمده از انقلاب اسلامی، بی‌معناکردن واژگان معنادار در عرف بین‌الملل، جعل واژگان ایدئولوژیک و تاسیس نهادها و سازمان‌های بی‌شمار بر اساس آن است. شاید کمتر ایرانی‌ای باشد که بداند در کشور انجمنی با نام «انجمن مالی اسلامی» وجود دارد، یا این‌که در سازمان بورس «کمیته فقهی» وجود دارد و آیت‌الله تسخیری – که خود صاحب نهاد پرخرج مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است – عضو این کمیته است. اکنون با وعده برگزاری همایشی درباره نقش نهادهای مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی، می‌توان تنها به بخشی از پوچی نهادینه‌شده در کشور پی بُرد. رئیس انجمن مالی اسلامی مدعی شده است که این نشست به بررسی نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی، بررسی نقش نهادهای مالی اسلامی در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم ارزی، آسیب‌شناسی نهادهای مالی اسلامی و بررسی نقش آن‌ها در حوزه‌های دانش‌بنیان تحت دو پنل تخصصی خواهد پرداخت.

 
 

a:3:{s:5:”title”;s:0:””;s:3:”url”;s:43:”https://www.youtube.com/watch?v=ou9cgjlvf8Q

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...