Search

English

روز جهانی زنان روستایی

این روز به ارج نهادن به نقش زنان روستایی در بهبود کشاورزی، توسعه روستایی و نیز امنیت غذایی و از بین بردن فقر اختصاص دارد.  زنان روستایی پا به پای مردان و حتی سخت‌کوش‌تر بدون داشتن امکانات کافی به زندگی ساده خود ادامه می‌دهند. آنان به طرق مختلف نقشی فعال در اقتصاد خانواده دارند؛ حمل غذا، آب و سوخت خانواده، مراقبت از بیماران، مدیریت دام و کار در مزرعه عمدتا توسط زنان روستایی انجام می‌شود  به علت، عدم وجود امکانات حداقلی زندگی در روستاها شاهد مهاجرت زنان روستایی به شهرها هستیم.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...