Search

English

زن‌زُدایی از بیلبوردهای مشهد

فاز تازه سانسور فرهنگی؟
 
حذف چهره‌ی زنان از بیلبوردهای شهرهای مختلف امری سابقه دارد. در آخرین نمونه در شهر مشهد حذف بازیگران زن نمایش «دپوتات» از بیلبوردهای شهر است. دپوتات یک نمایش کمدی اقتباسی است که به تازیگی در شهر مشهد روی صحنه رفته است. نسرین مقانلو و مونا بارانی، بازیگران زن این نمایش هستند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...