Search

English

سالمندان روستای لیوان

حدود هفتاد درصد سالمندان ایرانی از وضعیت خود رضایت ندارند. کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی، معضلات سالمندان را تا اندازه زیادی کاسته‌اند. برخی کشورهای آسیایی نیز در این زمینه موفق بوده‌اند. ژاپن از جمله کشورهایی است که در رده‌های بالای فهرست بهترین کشورهای حامی حقوق سالمندان قرار دارد. مقایسه چهره و زندگی سالمندان ژاپنی با سالمندان ایرانی می‌تواند مسیری را که ما در حمایت از سالمندان طی می‌کنیم، به خوبی نشان دهد. پیشرفت این کشورها می‌تواند الگویی مناسب باشد تا نفت و گاز و دیگر سرمایه‌های ملی ایران خرج تامین حقوق سالمندان شود اما انگار فراموشی و فراموش‌شدی، یکجا نصیب سالمندان ایرانی می‌شود.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...