Search

English

فساد در جمهوری‌اسلامی از نظر آمار نهادهای بین‌المللی

توانا–  در این ویدئو کوتاه با بخشی از فساد در جمهوری‌اسلامی از نظر آمار نهادی بین‌المللی آشنا می‌شویم.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...