Search

English

نابودی کارگاه‌های کوچک خیاطی

تا پیش از سال ۱۳۹۶ تنها در شهر تهران بیش از ۴ هزار واحد صنفی خیاطی وجود داشت که اکنون نزدیک به دو هزار واحد تعطیل شده‌اند. واحدهای فعال هم تنها با ۵۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند. در این ویدئو نگاهی داریم به نابودی کارگاه‌های کوچک خیاطی در ایران.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...