Search

English

گردشگری جنسی در مشهد؟

خبر در همه شهر پیچیده است. در مشهد خانه‌هایی وجود دارد که گردشگران عراقی می‌توانند در آن خانه‌ها با عقد صیغه موقت با زنان کارگر جنسی در ایران همبستر بشوند. خبر از گزارشی در روزنامه گاردین سرایت پیدا کرد. آیا واقعا چنین خبری صحت دارد؟ 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...