Search

English

جلسه ۱: کار روزمره روزنامه‌نگار

در دومین بخش از این سری وبینار، احمری یک روز معمولی را در زندگی یک خبرنگار توضیح می‌دهد تا تاکیدی داشته باشد بر اهمیت روزنامه‌نگاری واقعیت‌محور. وی با این شروع می‌کند که یک داستان چگونه ظهور میکند و بعد دستورالعمل‌های گام به گام را برای یافتن و مصاحبه کردن با منابع به شیوه‌ای اخلاقی، در اختیار قرار می‌دهد. این درس با اشاره کردن به جنبه‌های متعدد این روند، توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان یک منبع قابل اعتماد پیدا کرد، چگونه باید انواع مختلف منبع را تمیز داد، چگونه باید یک منبع را به درستی معرفی و نقل کرد، و چگونه هویت منابع را حفظ کرد. این درس با نگاهی بر پروسه انتشار به پایان می‌رسد.

در دومین بخش از این سری وبینار، احمری یک روز معمولی را در زندگی یک خبرنگار توضیح می‌دهد تا تاکیدی داشته...
در سومین بخش این سری، سهراب احمری نقش یادداشت‌ها را در روزنامه‌نگاری توضیح می‌دهد. این درس با توضیح مخترصری...

تاریخ

2012

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی