Search

English

جلسه ۳: تفکر انتقادی در آموزش دموکراسی

در این جلسه در ابتدا، دلایل نیاز به تفکر انتقادی در کلاس بحث می‌شود. همچنین، طبقه‌بندی بلوم توضیح داده می‌شود و نقاط قوت آن مطرح می‌شود. سپس تفکر انتقادی تعریف می‌شود و ویژگی‌ها و اهمیت آن توضیح داده می‌شود. در ادامه دستورالعمل‌های مستقیم و تلویحی برای تفکر انتقادی بررسی می‌شوند. در پایان ارزیابی تفکر انتقادی در تکالیف دانش‌آموزان بحث می‌شود.

در این وبینار در ابتدا، برنامه درسی در بستر آموزش دموکراسی بررسی می‌شود. عناصر تشکیل دهنده، ساختاربندی...
این جلسه به بحث در مورد اهمیت کلاس درس دموکراتیک، چگونگی ایجاد بستر دموکراتیک و دموکراتیزه کردن تجربه...
در این جلسه در ابتدا، دلایل نیاز به تفکر انتقادی در کلاس بحث می‌شود. همچنین، طبقه‌بندی بلوم توضیح داده...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی