Search

English

حمایت از آموزش لیبرال برای ایران

تدریس دموکراسی، یک دوره الکترونیکی تربیت معلم است درباره نحوه تدریس دموکراسی به دانش‌آموزان کلاس‌های ششم تا دوازدهم. این دوره با همکاری «مرکز آموزش مدنی»، طیفی وسیع از راهنما‌های تدریس دموکراسی – که پیش‌تر آموزشکده توانا تولید کرده است – را با هدف ترویج تکثرگرایی در/از طریق کلاس درس به کار می‌گیرد.

در جلسه یکم این دوره به مفهوم آموزش لیبرال و فاصله نظام آموزشی کنونی ایران با آن می‌پردازیم.
در جلسه دوم به دو مفهوم کلیدی می‌پردازیم که آموزش لیبرال را از نظام‌های آموزش سنتی متفاوت می‌کند؛ مسئولیت...
در این جلسه درباره مفهوم شهروندی و نگاهی که آموزش لیبرال به آن دارد می‌گوییم. همچنین به این نکته می‌پردازیم...
در این جلسه به بحث هویت فردی و استقلال هویت در یک جامعه و مشخصا جامعه ایران در زمان حاضر می‌پردازیم....
در این جلسه در ادامه پرداختن به مفهوم هویت، درباره گوناگونی هویتی در جامعه و همین‌طور در کلاس‌ها‌ی درس...
تمرکز این جلسه بر تاثیر رسانه‌های اجتماعی و نهادهای اجتماعی بر تربیت شهروندان و نقش آن‌ها در آموزش و...
آموزش در جاانداختن و بسط مفاهیمی مثل شهروندی و حقوق شهروندی بسیار موثر است. در این جلسه به اهمیت این...
دوره آموزش لیبرال، یکی از سه دوره‌ای است که با مخاطب قرار‌دادن مربیان و فعالان اجتماعی آموزش‌و‌پرورش،...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...