Search

English

اعلام اعتصاب غذای زندانی سیاسی سهیل عربی در حمایت از گلرخ ایرایی و آتنا دائمی

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی را با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین انتقال دادند. سهیل عربی، در اعتراض به این رفتار ماموران دست به اعتصاب غذا زد و خواهان بازگشت این دو زندانی سیاسی به زندان اوین شد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...