English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۲

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به مسئله حملات مکرر شیمیایی به مدارس پرداخته شد. این برنامه ۸ اسفند ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۱

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به مسئله وکیل تسخیری در ایران پرداخته شد. این برنامه ۸ اسفند ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۵۰

در این برنامه با حضور شماری از کارشناسان و کنشگران مدنی به مسئله تجاوز به زنان بازداشت‌شده در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان پرداخته شد. این برنامه اول اسفند ۱۴۰۱ در کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شد.

 فقرا و حذف یارانه ماه رمضان

Ramadan

سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در ارتباط با یارانه‌ای که ماه رمضان سال گذشته پرداخت شد: «امسال یارانه ۱۵۰هزار تومانی (ماه رمضان) قرار نیست پرداخت شود.»

جانیان قصر فیروزه، اثر رویا حکاکیان، ۱۹ (کتاب شنیداری)

جانیان قصر فیروزه، روایت لحظه‌به‌لحظه یک جنایت هولناک و سازمان‌یافته حکومتی از سوی جمهوری اسلامی است که به «ترور میکونوس» شهرت یافت. ترور صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، از مخالفان جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد و […]

جانیان قصر فیروزه، اثر رویا حکاکیان، ۱۸ (کتاب شنیداری)

جانیان قصر فیروزه، روایت لحظه‌به‌لحظه یک جنایت هولناک و سازمان‌یافته حکومتی از سوی جمهوری اسلامی است که به «ترور میکونوس» شهرت یافت. ترور صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، از مخالفان جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد و […]

جانیان قصر فیروزه، اثر رویا حکاکیان، ۱۷ (کتاب شنیداری)

جانیان قصر فیروزه، روایت لحظه‌به‌لحظه یک جنایت هولناک و سازمان‌یافته حکومتی از سوی جمهوری اسلامی است که به «ترور میکونوس» شهرت یافت. ترور صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، از مخالفان جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد و […]

جانیان قصر فیروزه، اثر رویا حکاکیان، ۱۶ (کتاب شنیداری)

جانیان قصر فیروزه، روایت لحظه‌به‌لحظه یک جنایت هولناک و سازمان‌یافته حکومتی از سوی جمهوری اسلامی است که به «ترور میکونوس» شهرت یافت. ترور صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، از مخالفان جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد و […]

جانیان قصر فیروزه، اثر رویا حکاکیان، ۱۵ (کتاب شنیداری)

جانیان قصر فیروزه، روایت لحظه‌به‌لحظه یک جنایت هولناک و سازمان‌یافته حکومتی از سوی جمهوری اسلامی است که به «ترور میکونوس» شهرت یافت. ترور صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی، از مخالفان جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد و […]