Search

English

پدر و دختر بهایی از رنج‌هایشان می‌گویند

ولی‌الله روحانی (پدر) و مهتاب روحانی (دختر) دو شهروند بهایی هستند که از رنجی می‌گویند که در ایران متحمل شده‌اند. هیچ انسان آزاده‌ای با هر مسلک و مرامی نیست که این رنج‌ها را بشنود و ببیند و دلش به درد نیاید و اشک از چشمانش سرازیر نشود.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...