English

خواهر بهنام محجوبی: با پیکر ورم‌کرده برادرم نمایش راه انداختند

خواهر بهنام محجوبی توضیح می‌دهد که ماموران جمهوری اسلامی چگونه با پیکر مرگ مغزی شده او نمایش تبلیغاتی راه انداختند و چه وعده‌هایی به او و مادرش می‌دادند.

این بخشی از برنامه مبارزات مدنی است که ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...