Search

English

طنز تلخ چیست؟


«در کمدی و تراژدی – هر دو – هدف داستان، شعر و اثر تراژیک، این است که محدودیت‌ها، ناتوانی‌ها و نقص انسان و این سرنوشت مقدری که او در تعیین‌اش هیچ نقشی نداشته را نشان بدهد، از طرفی هم بی‌رحمی طبیعت، بی‌رحمی خدایان و به‌بازی‌گرفتن او را.» این بخشی از نظرات مهدی خلجی، پژوهشگر فلسفه درباره چیستی طنز تلخ است. در این برنامه بیش‌تر بشنوید.

این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۱۶ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ با حضور هادی خرسندی و برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...