Search

English

دختر آبی

خبر ساده ولی شوک‌آور بود؛ دختری در تهران در حرکتی اعتراضی خودش را به آتش کشید؛ سحر خدایاری.

یکی از موانع اصلی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، مراجع تقلید هستند که همواره حکم و نظرشان علیه این حق ساده و طبیعی زنان است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...