Search

English

فرآیند تغییر دین چگونه صورت می‌گیرد؟

مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این برنامه درباره این موضوع صحبت می‌کند که فرآیند تغییر دین چگونه صورت می‌گیرد؟
این برنامه بریده‌ای از بگو-بشنوی ۱۳ است با عنوان «آزادی انتخاب؛ آیا دینم را تغییر دادم؟ چرا؟ » که ۴ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...