Search

English

فاجعه قتل‌های ناموسی در ایران

قتل هولناک مونا حیدری، که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در اهواز رخ داد، اولین و آخرین قتل ناموسی یا زن‌کشی در ایران نیست و شاید نخواهد بود. به راستی قوانین زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی تا چه حد به این اتفاقات دامن می‌زند و دست قاتل را برای ارتکاب به این نوع قتل باز می‌گذارد؟ آیا شهروندان می‌توانند موجب تغییر در فرهنگ برخی از مناطق کشور که چنین رخدادهایی در آن بیشتر اتفاق می‌افتد، شوند؟ 
در این برنامه که با حضور وکلا، کارشناسان و کنشگران برگزار شد به این پدیده هولناک پرداخته شد.

این برنامه در ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ در اتاق آموزشکده توانا در کلاب‌هاوس برگزار شده است.
 

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...