English

زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۱۰

در این برنامه به آخرین اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و وضعیت آن‌ها پرداخته شده است. آرش صادقی، کنشگر مدافع حقوق بشر، امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، و جمعی از کنشگران در این برنامه حضور دارند.
 

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...