Search

English

آیا مخالفان طرح «تنفس جنگل‌ها» امروز پاسخگوی سیل‌زدگان هستند؟

بارش‌های شدید که از ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ آغاز شده بود موجب وقوع سیل در ۳ استان شد. کارشناسان قطع درختان و نابودی جنگل‌ها را از دلایل اصلی سیل‌های ویرانگر می‌دانند. بر اساس آمارها در هر ثانیه ۳۵۰ متر مربع از جنگل‌های ایران نابود می‌شوند.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...