Search

English

تهران دیگر باغ ندارد!

اسفندماه ۹۷: شورای شهر تهران مجوز ساخت‌و‌ساز در ۶۲ باغ را صادر کرد. معاون نظارت شورای شهر تهران گفت که برای حفظ باغ‌ها مجبور شدیم مجوز صادر کنیم. ظرف ده سال گذشته ۱۲۱ هکتار از باغ‌های شهر تهران نابود شده‌اند.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...