Search

English

سالمندان؛ فراموش‌شدگان شهر

در بسیاری از کشورهای پیشرفته دولت به سالمندان خدمات رفاهی و بهداشتی می‌دهد. این کم‌ترین سپاسگزاری از آن‌ها بابت یک عمر تلاش در راه تولید صنایع و خدمت به کشورشان است. اما در ایران اوضاع متفاوت است؛ «۲۵ درصد سالمندان ایرانی نیازمند هستند و حقوق بازنشستگی‌شان با هزینه‌ها همخوانی ندارد.»  

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...