Search

English

کل ایران یک زندان بزرگ است

فاطمه سپهری، فعال و زندانی سیاسی، از امضاکنندگان بیانیه ۱۴است که خواهان استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی هستند.

او همسر یکی از جان‌باختگان جنگ ایران و عراق است که همواره با صراحت نظرات انتقادی خود نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی را بیان کرده است.

خانم سپهری در این پرسش‌و‌پاسخ ویدیویی به توضیح نکاتی می‌پردازد که فعالان مدنی در معرض بازداشت و خانواده آن‌ها باید بدانند.

فاطمه سپهری، در اسفند ۱۴۰۱ با اتهام ارتباط با دول متخاصم به ۱۸ سال حبس محکوم شده است که ۱۰ سال آن قابل اجرا است. این فعال سیاسی، اکنون که مهرماه ۱۴۰۲ است، در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و از نظر جسمی شرایط خوبی ندارد.

این مصاحبه در مرداد ۱۴۰۱ ضبط شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...