Search

English

فاطمه سپهری

فاطمه سپهری؛ متولد ۱۳۴۳، همسر شهید و زنی چادری از مشهد و از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال زن داخل ایران در اعتراض به آپارتاید جنسیتی.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...