Search

English

حق آزادی بیان فردی، قابل نفی نیست


آیا حق آزادی بیان فردی، قابل نفی است؟ مجید محمدی، جامعه‌شناس، در این برنامه پاسخ می‌دهد. این برنامه بخشی از بگو-بشنو ۱۷ است با عنوان «طنز اجتماعی؛ تقدس‌زدایی مداراگر» که ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ با حضور برخی از پژوهشگران و کنشگران از اتاق کلاب‌هاوس آموزشکده توانا برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...